Startside

Omgivelser
Beboere
Bestyrelse
Vedtægter
Luftfoto
Nyhedssiden
Dollerups historie
 

Grundejerforeningen Røverdal
 

Velkommen til Røverdal

 

Grundejerforeningen Røverdal hører hjemme i Dollerup i Viborg Kommune. Foreningen er stiftet i 1996. Året før ændrede vejen status fra kommunal vej til privat fællesvej.

 

Som grundejer er man automatisk forpligtet til at deltage i vejens vedligeholdelse.

 

Foreningen har to vigtige formål: For det første at varetage beboernes fælles interesse i vejens vedligeholdelse, for det andet - og ikke mindst - at styrke det sociale fællesskab.

 

Og begge dele fungerer godt: 22 husstande gør fælles sag. Vejen bliver vedligeholdt, og interessen for at deltage i foreningens arrangementer er stor. Røverdal er en levende vej. En gåtur på vejen udløser let et: "Kig lige indenfor på en kop kaffe eller en øl!"

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og administrerer foreningens økonomi og iværksætter i samarbejde med ”vejinspektøren” nødvendige reparationer og vedligeholdelse, fx snerydning.

 

Hver enkelt grundejer er selv ansvarlig for at holde vejen fri for snavs, affald, visne blade ol., for beskæring af træer og buske samt for grusning i glat føre.

 

Den årlige generalforsamling finder altid sted den 3. lørdag i august. Under forudsætning af godt vejr sker det under åben himmel på Bystævnet. Foreningens festudvalg arrangerer vejfest samme aften.

 

Indmeldelse i foreningen kan ske til bestyrelsen. Kontingent for en husstand er 300 kr. om året.

 

Velkommen til Røverdal - her bliver du glad for at bo!

 

Med venlig hilsen

Leo Mosgaard Nielsen

formand


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


 

 

Dette Websted blev sidst opdateret 03. juli 2012